5
jul
Almedalsveckan, Visby

Aldrig har så lite betytt så mycket – om djuren och antibiotikan i Sverige och världen - kl 14:00

seminarier, workshops |

Resistensutvecklingen mot antibiotika är på väg att utvecklas till ett av mänsklighetens största hot. Sverige är världsledande på att minimera antibiotikaanvändningen inom djurhållningen. Hur kan Sverige göra ett stort globalt avtryck till gagn för både människor och djur?


Den svenska modellen ger nu eko globalt och SLU har fått ett prestigefyllt uppdrag av FN:s Jordbruks och livsmedelsorganisation, FAO att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållning. Detta genom att genomföra riktad utbildning till länder på Balkan, Östeuropa, Kaukasusregionen samt Centralasien. Näring, Akademi och Samhälle i samarbete beskriver den målmedvetna satsning som nu uppmärksammats på FN-nivå. Detta har inte kommit av sig självt och vi måste fortsätta vår satsning på universitet, rådgivning och information till allmänheten.

Medverkande

  • Annika Åhnberg, moderator
  • Ulf Magnusson, professor, SLU
  • Carin Jämtin, Generaldiriktör Sida
  • Cecilia Nordin van Gansberghe, f.d. Sveriges ambassadör vid FAO
  • Margareta Åberg, näringsrepresentant, LRF


För kännedom
Fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Fakta
Tid: 2018-07-05 14:00 - 15:00
Ort: Visby
Lokal: Almedalsveckan
Arrangör: SLU Institutionen för kliniska vetenskaper
Mer information:

Uppsala universitet, E-huset, Sal E35, Huvudentré Cramérgatan 3.Kontaktinformation
Ulf Magnusson, 018-67 23 24
Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
Avdelningen för reproduktion
SLU Sveriges lantbruksuniversitet
Sidansvarig: rebecca.rikner@slu.se