20171117_134816_kalender.jpg
30
maj
Alnarp & Ultuna

Thesis Day 2018

Lär dig mer om SLU:s olika ämnesområden och träffa våra studenter som är på väg ut i arbetslivet. På Thesis Day får studenter som skrivit sitt examensarbete under läsåret 2017/2018 visa upp och berätta om sitt examensarbete vid posterutställningar och muntliga presentationer.

Ett hundratal studenter kommer att ställa ut på Thesis Day som arrangeras för första gången. Alla som vill är välkomna att delta i programmet och titta på utställningen.

Thesis Day har erbjudits på alla studieorter. I år deltar studenter i Ultuna och Alnarp.

Syftet med Thesis Day är att sprida kunskap om studenternas examensarbeten och ge dem träning i att presentera sina resultat för en bredare målgrupp.

Dagen ger samtidigt SLU tillfälle att hedra våra studenter som snart är klara med sin utbildning!

Program

13.00 Thesis Day inleds gemensamt i Ultuna och Alnarp

Tal av SLU:s prorektor och berättelser från SLU-alumner.

Maj- Lis Pettersson, hortonom, och Paula Quintana Fernandez, husdjursagronom, kommer och delar med sig av sina karriärsresor efter examen.

Inledningen sker i Ulls hus, plan 1 och streamas till aulan i Alnarp.

Om du inte kan delta på plats så kan du följa inledningen vid din dator eller mobil. Klicka här för att komma till webbsändningen.

14.00 Posterutställningen muntliga presentationerna på respektive ort

Utställningen och de muntliga presentationerna sker samtidigt.

Ultuna: Ulls hus i och utanför Sal S, V och W.
Alnarp: 2:a våningen i biblioteket.

16.15 Ceremoni

Vi avslutar Thesis Day med en ceremoni för studenterna och prisutdelning för bästa examensposter och muntliga presentation.

Vice-dekan eller motsvarande håller tal till studenterna.

Ultuna: Aulan
Alnarp: 2:a våningen i biblioteket.

Efter ceremonin håller SLU Alumn en mottagning för studenterna och deras medföljande samt särskilt inbjudna.

SLU-alumner som deltar i programmet

Maj-Lis Pettersson

Maj- Lis tog examen från hortonomutbildningen 1975. Hon är känd som trädgårdsexperten i "Odla med P1" och "Trädgård med Maj-Lis" i Radio Uppland, där hon svarar på lyssnarnas frågor om varför växter ser konstiga och sjuka ut och vilka åtgärder man kan ta till. Maj-Lis är också författare till flera växtskyddsböcker.

Maj-Lis arbetar som egen företagare i Gröna Råd Växtkonsulter AB med bl.a. rådgivning, kurser, föredrag och skribent.

Paula Quintana Fernandez

Paula Quintana Fernandez är utbildad Husdjursagronom och tog examen från SLU 2001 med inriktning på U-landskunskap samt en magister i
Landsbygdsutveckling (MADRAT). Paula arbetar idag på KRAV som
regelutvecklare för djurhållning och slakt och kalibreringsansvarig för tillämpning av KRAVs regler.

Hon är även representant i EU:s expertgrupp för ekologisk produktion, EGTOP, som är ett rådgivande grupp till EU-kommissionen i frågor gällande ekoförordningen.

Anmälan till Thesis Day

Alla är välkomna att delta i programmet, titta på utställningarna och lyssna på presentationerna, ingen föranmälan behövs.

OBS! Är du student och ska ställa ut din examensposter eller hålla en presenattion behöver du anmäla dig till Thesis Day senast 25 april på länken nedan.

Här hittar du mer information om Thesis Day.

Fakta
Tid: 2018-05-30 13:00
Ort: Alnarp & Ultuna
Arrangör: SLU
Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Roger Pettersson, avdelningschef, utbildningsavdelningen, SLU
roger.pettersson@slu.se, 018-67 30 22

Sidansvarig: utb-webb@slu.se