11
apr
SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta... Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia

evenemang | möten, sammanträden |

Vad menas med ett variationsrikt skogsbruk och hur når vi dit? Få en ökad förståelse för var vi är på väg idag genom att titta på det moderna skogsbrukets historia.

Den politiska viljan till ett mer varierat skogsbruk är ganska ny. Underförstått har den funnits sedan ändringen av skogsvårdslagen 1993/94 då skogspolitiken avreglerades och produktionsmål jämställdes med miljömål. Men det är ändå inte förrän under de senaste åren viljan har blivit tydligare uttryckt. Nu senast som ett etappmål i det statliga miljömålssystemet.

Föredragshållare är Anna Sténs, forskare vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Ta del av föredraget i efterhand på Youtube.

Igenplantering av det öppna landskapet efter 1948. Montage av Lars-Gunanr Romell, Sveriges Natur 1964.

Igenplantering av det öppna landskapet efter 1948. Montage av Lars-Gunnar Romell, Sveriges Natur 1964.

Fakta
Tid: 2018-04-11 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 30 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.


Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se