barley-37.jpg
22
nov
Stockholm

Jordbrukets klimatanpassning – så kommer vi vidare!

Forskningsplattformen SLU Future Food och Kommittén för lantbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid KSLA samlar denna dag aktörer från forskning, näringsliv, myndigheter och finansiärer för att skapa möjligheter till konkret samverkan i frågor som rör jordbrukets klimatanpassning.

Utgångspunkten för dagen är det treåriga arbete runt jordbrukets klimatanpassning som genomförts av KLIMA-kommittén vid Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA). Insikter från det arbetet om vilka omvärldsfaktorer och aktörer som påverkar jordbruksföretagens klimatanpassning leder vidare till frågan - hur vi kommer vidare?

Utöver kortsiktig beredskap för akuta situationer kopplade till ett förändrat klimat, krävs framförallt långsiktiga satsningar, strategier och ny kunskap för att ett produktivt svenskt jordbruk ska kunna fortleva och utvecklas i ett förändrat klimat. Det vet vi, men hur gör vi verkstad?

Facilitator Malin von Essen kommer att leda dagen för att skapa bra förutsättningar för kreativa samtal och idéer som kan leda. Målsättningen är att vi ska skapa konkret samverkan inom området för jordbrukets klimatanpassning.

Fakta
Tid: 2018-11-22 09:00 - 16:00
Ort: Stockholm
Arrangör: Evenemangen den 21 och 22 november arrangeras i samarbete mellan KSLA-KLIMA och SLU Future Food.
Sista anmälningsdag: 14 november 2018
Mer information:

Registrering, kaffe och smörgås från kl. 8:30.

Lokal: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Språk: svenska

Dagen före, den 21 november, arrangeras seminariet Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till? För mer information, program och anmälan för 21 november, se separat inbjudan.

Du kan delta i det ena eller båda evenemangen.
Observera! Det är separat anmälan till de två evenemangen.

Vid anmälningstidens slut kan visst företräde komma att ges till särskilt inbjudna.


Sidansvarig: pernilla.johnsson@slu.se