16
okt
Aspen, Umeå

Stormöte i Umeå, dubbla antalet studenter

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkomna att diskutera hur SLU kan fördubbla antalet studenter!

SLU arbetar med visionen att vår studentpopulation är fördubblad till år 2027 och att den speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning. Flera projekt pågår för närvarande om utbildningens struktur och innehåll. Alla anställda och studenter är välkomna att delta i processen för att utveckla SLU:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Fakta
Tid: 2018-10-16 10:00 - 12:00
Ort: Umeå
Lokal: Aspen
Arrangör: Projektgruppen, dubbla antalet studenter
Mer information:

Det är även möjligt att delta via länk från konferensrummet i Skinnskatteberg eller Ultunarummet i Uppsala

Det finns en förslagslåda knuten till projektet. Den är öppen till och med den 31 oktober 2018 för alla med ad-konto – välkomna med idéer och synpunkter! Läs mer och registrera dig här för att lämna bidrag.


Program

Cirkatider

10:00 Kaffe finns tillgängligt

10.15

  1. Inledning: Därför behöver SLU fler studenter, prorektor Karin Holmgren
    Kandidat- och masterprogram som grund för jägmästarexamen, 
    vicedekan Anders Alanärä
  2. Möjlighet att ställa frågor
  3. Diskussioner i smågrupper
  4. Gemensam diskussion

11:45 Avslutning

Bakgrundsmaterial:

Relaterade sidor:
Sidansvarig: jonathan.sohl@slu.se