19
okt
Lyckan, Umeå

Skogsfakulteten som samhällsaktör – samverkan och forskningsfinansiering i ett föränderligt samhälle

interna händelser | seminarier, workshops |

SLU:s skogsfakultet har under ett sekel bidragit med viktig kunskap, kompetensutveckling och utbildning som lett fram till den svenska modellen att bedriva skogsbruk. Detta i nära samverkan med myndigheter och skogsnäring. I ett skogsbruk som hela tiden behöver anpassas och utvecklas för att möta utmaningar (klimatförändringar, internationalisering, urbanisering) och ta tillvara ny teknik via digitalisering, behövs än mer evidensbaserad kunskap. En ökad samverkan mellan samhälle och akademi är en förutsättning för att bygga upp den kompetens som krävs; en samverkan där vi kan finna gemensamma och nya former för finansiering av kunskaps- och kompetensutveckling.

Med detta seminarium vill vi lägga grunden för en ännu mer aktiv diskussion om hur samverkan mellan samhället och skogsfakulteten kan utvecklas. Seminariet är tänkt att fungera som en utgångspunkt för en workshop i mars 2019 där mer konkreta projekt utvecklas.

Seminariet bygger på aktiv medverkan från deltagarna och leds av en professionell facilitator.

Vi presenterar också projektet "SLU Samverkan", som ska ta fram konkreta förslag för en gemensam samverkansstruktur för hela SLU som bygger på erfarenheterna från Partnerskap Alnarp.

Förmiddagskaffe och lunch kommer att serveras.

Varmt välkommen!

Christer Björkman, prodekan för samverkan

Pelle Gemmel, fund raiser

 

Fakta
Tid: 2018-10-19 08:30 - 12:00
Ort: Umeå
Lokal: Lyckan
Arrangör: SLU
Sista anmälningsdag: 8 oktober 2018
Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se