19
maj
Tammsalen, Ekologicentrum, Uppsala

Ryggradslösa djur och klimatförändringar

Seminarium med Nigel Andrew entomology från University of New England, Australia. Titeln på seminariet är: "Assessing Invertebrate Responses to Global Warming: from individual through to biogeographic responses".

Fakta
Tid: 2017-05-19 13:00
Ort: Uppsala
Lokal: Tammsalen, Ekologicentrum

Kontaktinformation