9
maj
Tönnersjöhedens försökspark, Simlångsdalen, 20 km öster om Halmstad

Hybridlärk - fluga eller framtid?

evenemang | seminarier, workshops |
smålärkar.jpg

Hybridlärken används som komplement till granen i södra och mellersta Sverige. Är hybridlärken här för att stanna?

På exkursionen kommer vi att belysa både skogsskötsel, virkesegenskaper, -utbyte och ekonomi för hybridlärken. Till vår hjälp kommer vi att använda inmätta försöksytor i och i närheten av Tönnersjöhedens försökspark.

Hybridlärken är ett mycket snabbväxande och förhållandevis lättetablerat trädslag som kan odlas med korta eller längre omloppstider. Det har lite speciella virkesegenskaper och äldre hybridlärk anses vara relativt stormfast. Trädslaget används framför allt som komplement till gran i södra och mellersta Sverige, men endast i begränsad omfattning.

Hybridlärk, fluga eller framtid?

Varmt välkommen!

Medverkande

Marie Larsson Stern, Lars-Göran Stener, Andreas Helmersson. Skogforsk.
Ulf Johansson, Kristina Wallertz, Nils Fahlvik, Per-Magnus Ekö. SLU.
Harald Säll. Linnéuniversitetet.
David Persson. Föreningen Skogen.

Fakta
Tid: 2017-05-09 09:00 - 16:00
Ort: Simlångsdalen, 20 km öster om Halmstad
Lokal: Tönnersjöhedens försökspark
Arrangör: Föreningen Skogen, SLU, Partnerskap Alnarp, Skogforsk och Linnéuniversitetet
Sista anmälningsdag: 31 mars 2017
Pris: 800 kr + moms. I priset ingår mat, fika, busstransport under exkursionen och dokumentation
Mer information:
Anmälan

Läs mer och gör anmälan på exkursionens hemsida

Frågor om anmälan

Inger Karlsson, Skogforsk, 070 - 366 99 55, inger.karlsson@skogforsk.se

Frågor om programmet

Marie Larsson-Stern, Skogforsk. 070 - 168 94 20, marie.larsson-stern@skogforsk.se


Program

09:00

Samling och fika vid Tönnersjöhedens försökspark

09:30

Avfärd med buss till första exkursionspunkten

09:45

Introduktion, uppdelning i två grupper

10:00

1. Förädling, fröproduktion, plantproduktion
2. Föryngring av lärk inkl. skador av vilt, självföryngring, invasivitet, demoytor

11:10

Avfärd med buss till andra exkursionspunkten

11:30

3. Röjning. Röjt & Oröjt
4. Förstagallring. Gallrat, stamkvistat, ogallrat

12:40

Avfärd mot tredje exkursionspunkten

13:00

Lunch i fält

13:45

5. Gallringsprogram. Produktion och ekonomi
6. Virkesegenskaper och marknad

15:00

Fika & Slutdiskussion

Senast 16:00

Återkomst till Tönnersjöheden


Kontaktinformation

Ulf Johansson Försöksledare/Parkchef
Enheten för skoglig fältforskning, Tönnersjöhedens försökspark, SLU
ulf.johansson@slu.se, 035-700 17, 070-568 19 44          

Sidansvarig: ola.langvall@slu.se