15
mar
SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta… Sköna insekter på väg – men ack så oönskade!

seminarier, workshops |
Smaragdgrön asksmalpraktbagge. Bild: Åke Lindelöw, SLU

Sveriges skogar är i fara! Smaragdgrön asksmalpraktbagge, asiatisk långhorning och en dubbelögad bastborre från Sibirien är svåra skadedjur på både barr- och lövträd. Hur stor är risken för att de kommer att skada de svenska skogarna?

Antalet nya insektsarter som lever på träd och buskar ökar exponentiellt i Europa. Några av dessa når även Sverige. Orsakerna är ökad handel med ved och växter samt ökat resande i ett allt varmare klimat. Det är en stor utmaning att hålla koll på vilka nya arter som kommer och förebygga skadeutbrott.

Åke Lindelöw, fältentomolog vid SLU med skogens insekter som specialområde, kommer under föredraget att visa dessa fruktade skogsinsekter och berätta om utmaningar och medel att förebygga etablering och skador.

Ta del av föredraget i efterhand på Youtube.

Fakta
Tid: 2017-03-15 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 30 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en nystartad serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.


Relaterade sidor:
Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se