29
mar
SLU-biblioteket, Umeå

Värt att veta… Skogsdöd och sjöförsurning – var kalkningen rätt väg att gå?

seminarier, workshops |

Försurningen är ett bra exempel på hur forskningen kan bidra till upptäckten och lösningen på ett miljöproblem. Trots det har kalkningen varit, och är fortfarande, en omtvistad lösning. SLU:s rektor Peter Högberg och vicerektor Kevin Bishop reflekterar över lärdomar och utmaningar.

Ta del av föredraget i efterhand på Youtube.

Peter Högberg och Kevin Bishop har inom sina forskningsområden studerat många av de frågor som blev aktuella genom försurningen: skogsdöden, skogsmarkskalkning och ytvattenkalkning. Under seminariet kommer de att presentera forskningsresultat och belysa och diskutera den debatt som varit.

Hjalmar Laudon, professor vid SLU, är moderator.

Peter Högberg har studerat samspel mellan träd, deras symbiotiska markmikroorganismer och mark i tropiska, tempererade och boreala savann- och skogsekosystem. Ett fokusområde har varit interaktioner mellan systemens kväve- och kolomsättning, bland annat i relation till kvävedeposition.

Kevin Bishop kom till Sverige som doktorand för att studera hur vattnets flödesvägar påverkar försurningen av ytvatten. Den röda tråden i hans forskning är att skapa beslutsunderlag för hur vi människor påverkar våra vattenresurser.

Fakta
Tid: 2017-03-29 12:00
Ort: Umeå
Lokal: SLU-biblioteket
Arrangör: Fakulteten för skogsvetenskap
Mer information:

SLU Umeå bjuder in allmänhet och anställda till öppna lunchföreläsningar. Vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd så långt det räcker. Kom klockan 12 – föreläsningen börjar tio över! Föredraget tar cirka 30 minuter och efteråt finns tid för frågor och diskussion.

Föredraget ingår i Värt att veta... – en nystartad serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå.

Föredragsserien Värt att veta är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.


Relaterade sidor:
Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se