21
mar
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) lokaler på Drottninggatan 95 B, Stockholm

Skogen som arena för integration

Skogssällskapets collage_integration.jpg

Jobbar du med nyanlända och vill visa dem vad Sverige har att ge? Eller är du markägare och vill bidra till att nya svenskar får fina upplevelser och får upp ögonen för skogens möjligheter? Vi vill ge dig som jobbar med nyanlända svenskar, eller som på annat sätt berörs av ämnet, inspiration och praktiska verktyg för att se skogen som en resurs i integrationsarbetet.

Skogen utgör mer än hälften av Sveriges yta och är en stor del av vår kultur och vårt kulturarv. Om man kan ta till sig det som skogen har att erbjuda så blir Sverige ett land med fler möjligheter.

Kom och lyssna på erfarenheter från praktik och forskning, myndigheternas syn på skogen som arena för integration och berättelser om starka upplevelser i mötet med svensk natur.

Program

Ur programmet

Från öknen i Irak till den svenska skogen

”Jag har gjort en lång resa – från Bagdad till Göteborg, från öknarna i södra Irak till skogarna och sjöarna i Sverige. Det var en resa på många hundra mil men också en resa från en kultur till en annan, från det välbekanta till det främmande.”

En levande berättelse om att fly sitt hemland, komma som nyanländ till Sverige och den personliga resan att ta den svenska naturen till sitt hjärta.

Yusra Moshtat, miljöinspektör Göteborgs stad och driver företaget "Med andra ögon"

 

Skogsvana och allemansrätt på nysvenska

Under året som gått har asylsökande barnfamiljer och nyanlända ensamkommande ungdomar introducerats i den svenska naturen. Genom aktivt friluftsliv och möten mellan olika kulturer, med naturen som arena, har vi förmedlat vad allemansrätten innebär. Ta del av erfarenheter och få konkreta tips från projektet där Eksjö, Hässleholm och Trelleborgs kommun medverkat.

Anders J. Larsson, rekreationskonsult Skogssällskapet

 

Skogens möjligheter som arena för integration.

Genomgång och presentation av regeringsuppdraget ”Uppdrag att främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna”, som slutredovisas i januari 2017

Fredrik Gunnarsson, Skogsstyrelsen

Ann Dolling, Sveriges lantbruksuniversitet

Vad kan utredningens förslag innebära för det regionala och lokala integrationsarbetet? Vilken roll kan skogen spela?

Lars Göran Brandt, Integrationsdirektör/Nationell samordnare Länsstyrelsen Västerbotten

Naturguidning på olika språk

Möten i skyddad natur kan bygga broar mellan kulturer, erfarenheter och människor. Ta del av erfarenheter från ett projekt för nyanlända i Örebro kommun.

Adil Sadiku & Antonios Hanna, naturinformatörer Naturskyddsföreningen i Örebro län


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se