22
mar
Sal O, Undervisningshuset, Uppsala

NJ-fakultetens administratörsdag

interna händelser | seminarier, workshops |

NJ-fakulteten arrangerar en heldag för fakultetens medarbetare med administrativa, lokal-, tekniska arbetsuppgifter eller någon annan viktig del i NJ-faks stora och viktiga stödverksamhet. Du är välkommen att delta i administratörsdagen 2017. Det blir en dag med seminarier och kunskapsutbyte i Uppsala. Temat för dagen är ”Lika villkor och nätverkande”.

Lika villkor

Hur skapar man en mer inkluderande arbetsmiljö? Inspirerande föreläsning kring, bemötande, normer och attityder med möjlighet till utvecklande diskussioner i workshops ledda av erfarna kursledare från SENSUS.

Nätverkande

Administratörsdagen tar fasta på det genom att bjuda in organisationskonsult med lång erfarenhet av hållbart nätverksbyggande i arbetslivet. Under dagen kommer det finnas utrymme för mingel med både nya och gamla kontakter.

Fakta
Tid: 2017-03-22 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Sal O, Undervisningshuset
Mer information:

Inbjudan avser personer med huvudsakligen administrativa arbetsuppgifter inom områdena, personal, ekonomi, arkiv/diarie, IT-stöd, lokalförvaltn, kommunikation. Gäller all berörd personal vid fakultetens institutioner inklusive fakultetsgemsamma (FGI) institutioner.

Dagen börjar med registrering och kaffe mellan kl. 9-9,30 därefter kör programmet i gång och beräknas avslutas ca kl. 16.00. Lunch och förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår.

DU som reser får själv boka din rese/biljettbokning men NJ-fak står för kostnaderna. Detta görs i förväg upp med respektive chef.

Sista anmälningsdag den 27 februari 2017: Ifyllt anmälningsformulär skickas till bo.aspman@slu.se


Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Bo Aspman
Planeringshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
bo.aspman@slu.se, 018-67 10 20, 070-558 58 53

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se