28
nov
Uppsala

Psykiskt lidande hos djur, seminarium

konferenser | möten, sammanträden | seminarier, workshops |

Den 28 november anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om psykiskt lidande hos djur. Seminariet riktar sig främst till de yrkesroller som är involverade i djurrättsfall; djurskyddshandläggare, jurister, polis, åklagare, domare m.fl.

Hur handläggar man ett ärende där djur farit psykiskt illa? Vilka underlag krävs för att styrka lidandet och vad måste varje yrkesroll göra för att ärendet skall tas upp i rätten för bedömning?

Läs mer och anmäl dig på SCAWs hemsida.

Fakta
Tid: 2017-11-28
Ort: Uppsala

Kontaktinformation
Sidansvarig: maria.lonn@slu.se