New ISR

Last changed: 18 November 2022

Från och med 1 november tar Cecilia Kronqvist över som studierektor för grundutbildningen tillsammans med Hanna Eriksson. Cecilia ersätter Rebecca Danielsson. 

Vi passar på att tacka Rebecca för goda insatser och önskar Cecilia lycka till med uppdraget!

From November 1, Cecilia Kronqvist takes over as director of studies for the undergraduate education together with Hanna Eriksson. Cecilia replaces Rebecca Danielsson.

We take the opportunity to thank Rebecca for her good efforts and wish Cecilia the best of luck with the new assignment!


Contact

Portrait image of Cecilia Kronqvist. Photo.


Cecilia Kronqvist, director of undergraduate studies
Department of Animal Nutrition and Management
HUV.studierektor@slu.se, 018-67 16 54