New employee at HUV!

Last changed: 26 August 2021
Portrait image of Markos Managos. Photo.

Vi är mycket glada över att välkomna Markos Managos till institutionen, han är ny doktorand sedan den 1 augusti och är nu fysiskt i Uppsala efter en doktorandkurs i Danmark. Markos har en veterinärutbildning från Grekland och några av er känner igen honom som student på vårt MSc -program i djurvetenskap. Sedan han fick sin MSc i djurvetenskap har han arbetat som veterinär i Småland. Hans doktorandprojekt handlar om mjölkkors livstidsutsläpp av växthusgaser. Hans handledare på HUV är Sigrid Agenäs och Mikaela Lindberg, och han har även Ulf Sonesson på Rise och Cecilia Lindahl på Lantmännen i sin handledargrupp. Projektet finansieras genom SustAinimal.


Contact