Peter Aspengren

Last changed: 02 March 2023

Peter Aspengren arbetar som pedagogisk utvecklare på EPU. Tidigare har han arbetat som lärare, lärarutbildare och IKT-pedagog.

På SLU ansvarar han för arbetet med utbildning för hållbar utveckling och är EPU:s kontaktperson för lärarstödet med Canvas och andra digitala verktyg.

Peter är ansvarig för Grundkursen i högskolepedagogik (svenska) och Kursen i utbildning för hållbar utveckling för programstudierektorer och lärare.

Telefon

+46 18-67 12 19
+46 73-064 11 43

E-post

peter.aspengren@slu.se