CV page

Per Berg

Landscape architecture with an emphasis on planning comprise Sustainable Community Development (SCD). SCD relates to sustainable urban and rural development in different scales - from cities and regions to sustainable local communities. Our starting point is the UN Habitat agenda that in turn defines the Sustainable Development Goal no 11. In our framework for sustainable community development we focus on seven dimensions mentioned in paragraph 30 of the UN Habitat agenda (UNCHS, 1996). We operationalised these dimensions to measurable or assessable resources: physical, economic, biological, organisational, social, cultural and aesthetic resources (The PEBOSCA model) that we apply in research, education and practical projects.

Presentation

I am:

1) Professor in Landscape architecture with an emphasis on planning. Since 1993 I have specialised in the interdisciplinary subject Sustainable Community Development.

2) Research director at the Department of Landscape Planning Ultuna/ Division of landscape architecture on sustainable local areas/neighbourhoods in Sweden and the Baltic Sea Region, functional density, vertical density and built-blue-green infrastructure. 

 

Teaching

I teach in the Landscape architect program basic education (1-3rd year) and am also supervising and examining candidate and master works in the 3rd and 5th year of the education. I also teach in other technical universities and at Uppsala University within the Baltic University Program in Sweden and internationally.

I also work with extension education in municipalities, consultancies, construction and housing companies.

Research

 

My research is about sustainable community development in urban and rural settings, with a special focus on neighbourhoods, urban districts and cities, and also rural areas in Sweden and the Baltic Sea Region.

Since 2009 the research is about functional density - how to create a balance between density and spaciousness. The last 4 years our research team has also studied vertical density - when urban areas expand vertically and its consequences in a UN Habitat perspective. We have this spring initiated studies of densification in medium-sized and small towns.

Environmental analysis

Vi har utvecklat verktyg för att bedöma och beräkna effekter av förtätning inom SLU:s Fortlöpande Miljöanalysprogram. 2017 publicerades FOMA-Manualen om Funktionell Täthet.

Cooperation

 

Vi samverkar sedan 1993 med andra forskare på Alnarp, vid Chalmers, KTH, Uppsala universitet. Vi samverkar även med ett stort antal kommuner i Sverige och ett urval universitet och kommuner i Östersjöregionen (Baltic University Program Network som omfattar 200 universitet och har tagit fram undervisningsmaterial som är tillgängligt även för 100 Östersjöstäder). Vi samverkar också med en rad konsultföretag, bostadsföretag och byggföretag i Sverige. Vi har också samverkan som i perioder omfattar samarbeten med statliga verk - främst boverket och naturvårdsverket. Vi har ingått som en aktiv del i organisationen av konferenser i Östersjöregionen (ICON-LA, IFLA Europe och Baltic University Programs konferenser SBR, SUPERBS, BUUF).

Per G Berg har under två år varit kommittéledamot i EU kommissionens European Green Capital Award kommitté med särskilt ansvar för bedömningen av städernas hållbara energiutveckling.

Background

Per G Berg har en bakgrund som systemekolog, landskapsplanering och framtidsstudier.

Supervision

 

Per G Berg har handlett och handleder flera doktorander inom LA i Sverige och internationellt.

PGB har också handlett ett stort antal masterstudenter på LA-programmet, vid Uppsala universitet och vid andra universitet.

Selected publications

erg P.G., Hedfors P., Granvik M.. Eriksson T. & Eriksson F. 2017. Nya FOMA-Manualen – Verktyg för att fortlöpande balansera täthet och rymlighet i svenska städer. SLU Uppsala
Berg P. & Granvik M. 2018 Funktionell Täthet – Att balansera täthet och rymlighet i Svenska städer I: Olshammar
G. et al. (red) Hus mot himlen – Hållbar Hybris? Arena (Malmö)29 / 39

Berg P.G., Granvik M. & Hedfors P. (2012) Functional Density – A C onceptual Framework in a Townscape Areas Context. Nordic Journal of Architectural Research. 2
Berg P. (2009) Fyra Nyanser av Grönt – Den uthålliga stadens fraktala grönstruktur I: Hedfors P. (red) Urban naturmark i landskapet. Rapport Stad och Land 3. SLU (Uppsala)

Berghauser Pont M.Y., Berg P.G., Haupt P.A. & Heyman A. (2020) A systematic review of the scientifically demonstrated effects of densification. Paper accepted for the World C onference on Sustainable Built Environment in Gothenburg 9-11 June
Granvik M.G., Berg P.G., Vartola A. Bech Danielsen C . (eds.) 2014. Nord. J. Arch. Res. Special Issue Densification as a Planning strategy.
Haupt P.A. et al. 2020. A systematic review of policy motives for densification in Swedish planning practice. Paper accepted for the World C onference on Sustainable Built Environment Gothenburg 9-11 June


Contact