9
Nov
Almas allé 8 E, Uppsala, Uppsala

Open House at ArtDatabanken

events | internal events |

On November 9, ArtDatabanken (Swedish Species Information Centre) welcomes all SLU employees and neighbouring companies to Open House in our new premises on campus Ultuna.

 

Come and see our new premises, meet our species experts, take a closer look at unknown beauties among mosses and fungi, and listen to interesting talks. Learn more about the Swedish Red List, try our digital tools and get an overview of our research.

From the program:

  • Intersting lectures (15-20 min) (For detailed program see below).
  • Demonstration of ArtDatabanken’s digital tools for species observations, species information and species determination.
  • Exhibitions
  • Advanced photo techniques for detailed art descriptions
  • Competitions – try our quiz walk or fish game and win prizes
  • Coffee, “fika” and mingel

Drop-in between 13-16. Welcome! 

How to find us

ArtDatabanken is located in the red/grey row just south of Ull's house. Visiting address: Almas allé 8E. Map

Lectures

All lectures last 15-20 min. The number of places is limited. Program may be subject to changes. 

13:00

Kronprinsessan Victorias gallmygga och 1000 andra nya arter  
Per Alström. Lokal: Artedi.                                      

Om Svenska Artprojektet och kartläggningen av den okända biologiska mångfalden i Sverige. 

13:00

Artportalen – ett världsunikt rapportsystem för arter
Johan Nilsson. Lokal: Linné

Artportalen är världens största rapportsystem för arter, och innehåller nu över 60 miljoner fynd. Över 10 000 frivilliga rapportörer bidrar med data, tillsammans med myndigheter, kommuner och miljöövervakningsprojekt. Hur har Artportalen vuxit fram och vilka trender kan den visa?

13:30

Betydelsen av Sveriges mossor i ett internationellt perspektiv
Tomas Hallingbäck. Lokal: Artedi

Sveriges rödlistade mossor är viktiga inte bara för svensk naturvård utan för den biologiska mångfalden i hela Europa.

13:30

Artportalen – a world leading citizen science system 
Steve Coulson. Lokal: Linné  

Artportalen (www.artportalen.se) is an internet-based, freely accessible reporting system for species observations. Private individuals as well as professionals and authorities contribute with data, which is used by various user groups, from the general public to authorities and government organisations as well as researchers. This makes Artportalen a unique source of knowledge that is already delivering targeted conservation results and which supports in preventing and mitigating environmental problems.

14:00

Medborgarforskning om biologisk mångfald
Mari Jönsson och Tord Snäll. Lokal: Artedi

Det finns en stor potential med medborgarforskning, s.k. citizen science. Forskningen vid ArtDatabanken vill bl.a. utvärdera hur användbara medborgarnas data är för att besvara olika grundläggande och tillämpade frågeställningar. Vårt huvudskaliga intresse är att förstå och förutspå arters utbredning och dynamik i förhållande till miljöförhållanden, markanvändning och klimat. 

14:00

Buskmusen – en doldis i Sveriges arbete med biogeografisk uppföljning
Pavel Bina. Lokal: Linné

Alla arter inom EU:s habitatdirektiv ska följas upp. Men hur övervakar man en art som man vet väldigt lite om? En kunskapsresa för buskmus, en art som är svår att hitta.

14:30

Digitala och mobila verktyg för artinformation och artbestämning
Artur Larsson. Lokal: Artedi

Glöm inte ta med mobilen ut i fält! Med ArtDatabankens verktyg för artinformation och artbestämning kan du nyckla arter direkt i mobilen.  

14:30

Hur kan en pilgrimsfalk vara närmare släkt med en domherre än med en duvhök?
Per Alström. Lokal: Linné

Per Alström, professor i ornitologi, berättar mer om sin forskning kring fåglars släktskap och evolution.

15:00

Vilken betydelse har rödlistade arter för svenskt naturvårdsarbete?
Karin Ahrné. Lokal: Artedi

Vart femte år uppdateras den svenska rödlistan, som inte ska förväxlas med konsumentguiden "rött ljus". Vad innebär det att en art är rödlistad och vilken betydelse har rödlistan för svensk naturvård?

15:00

Faunaväkteriet – övervakning av rödlistade djur
Pavel Bina. Lokal: Linné

Faunaväkteri är en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Kom och inspireras att bli faunaväktare!

15:30

Dysterbrun sorgstövslända? - vem bestämmer egentligen vad en art ska heta?
Per Alström. Lokal: Artedi

Vad händer när en ny art upptäcks? Hur vet man att det är en ny art? Hur registreras den och hur går det till när arter får svenska och vetenskapliga namn?

Facts
Time: 2017-11-09 13:00 - 16:00
City: Uppsala
Location: Almas allé 8 E, Uppsala
Organiser: ArtDatabanken SLU

Contact

Anna Maria Wremp
Communications Officer
Swedish Species Information Centre
anna-maria.wremp@slu.se, +46 18-671394

Page editor: anna-maria.wremp@slu.se