CV-sida

Wouter Blankestijn

Wouter Blankestijn
Jag arbetar som forskningsassistent vid avdelningen miljökommunikation på institutionen för stad och land, särskilt med ett pedagogiskt projekt.

Presentation

Jag har läst masterprogrammet miljökommunikation vid SLU Uppsala under 2016-2018. Innan läste jag kandidatprogrammet Media & Cultural Studies vid University of Amsterdam (UvA, Nederländerna).
Jag följde också kurser på Wageningen University och University of Wroclaw (Polen) och arbetade på två icke-statliga organisationer (World Animal Protection och Climate Action Network Europe).

Publikationer i urval

Master's Thesis:

Blankestijn, W., & Martin, A. (2018). Testing the (legal) waters: interpreting the political representation of a river with rights in New Zealand. Diss. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet. https://stud.epsilon.slu.se/13671/


Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala