CV-sida

Piero Onorati

Piero Onorati

Kontaktinformation

Forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala