CV-sida

Nils Lindgren

Nils Lindgren
Doktorand på avdelningen för fjärranalys

Presentation

I mitt arbete som doktorand arbetar jag kartering av skog med fjärranalys, framför allt information som är viktig för planering av uthålligt skogsbruk. Genom att dra nytta av både äldre och nyare information om skogen i en kombination är målet att hålla den uppdaterad och av bästa noggrannhet. Vi undersöker statistiska metoder som kallas data assimilering, som har visat sig mycket användbara inom andra områden så som robotik och meteorologi.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig fjärranalys
Telefon: +46907868131, +46702832286
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig fjärranalys
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: