CV-sida

Mariano Rodríguez Recio, PhD

Mariano Rodriguez Recio
För mer information om Mariano, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +34645634353
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala