CV-sida

Maria Fernkvist

Maria Fernkvist

Presentation

Administrativ assistent på Institutionen för ekonomi sedan våren 2018. En del av institutionens administrativa grupp och administrativt stöd till forskargrupperna. Hanterar beställningar, bokningar, lättare personalfrågor och ersättningar. Fungerar som webbpublicerare och organiserar även sociala aktiviteter inom institutionen.

Stödjer institutionen som representant i Husråd Ull och Miljögruppen.

Bakgrund

Maria har många års erfarenhet av administrativt arbete inom både den privata och offentliga sektorn.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Administrativ assistent vid Institutionen för ekonomi
Telefon: 018-67 35 23
Arbetsbeskrivning: Institutionsadministratör
Postadress:
Inst For Ekonomi, Box 7013
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala