CV-sida

Maria Barret-Ripa

Maria Barret-Ripa
Systemutvecklare och Scrum Master vid ArtDatabanken. De centrala arbetsuppgifterna utgörs av utveckling och underhåll av webapplikationer i .NET/MVC samt Web Feature Service med Geoserver och Postgres. Maria har civilingenjörsexamen från KTH med inriktning mot lantmäteri. Hon kommer närmast från ett företag inom datasäkerhetsbranschen är hon var med och utvecklade SSO-applikationen BoKS samt gav interna kurser i datasäkerhet. Hon har tidigare arbetat som GIS-samordnare och systemerare på SGU och som dator- och dataansvarig på Riksantikvarieämbetets Birkaprojekt.
Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Systemutvecklare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program IT
Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala