CV-sida

Malin Werner

Malin Werner

Presentation

Jag är :
* ansvarig för "Datamanagement" på Havsfiskelaboratoriet
* informatör/kommunikatör & webbredaktör på Havsfiskelaboratoriet
* sekreterare på SLU Aquas Institutionsråd

Länkar

Havsfiskelab på facebook

SLU Aqua på facebook

SLU Aqua

Havsfiskelaboratoriet


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser; bitr AC FOMA 2
Telefon: +46104784057, +46761268048