CV-sida

Malin Strand

Malin Strand
Docent i Systematik och Biodiversitet. Arbetar med projektledning och koordination bl a inom Svenska artprojektets forskningsdel. Taxonomiansvarig för vissa marina djurgrupper. Särskilt fokus på marina evertebrater.

Länkar

http://swebol.org/

https://www.researchgate.net/profile/Malin_Strand2


Kontaktinformation
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård
Telefon: +4618672566, +46761342499
Arbetsbeskrivning: Marinbiolog och systematiker som bl a arbetar med DNA-baserade artbestämningsmetoder med särskilt fokus på marina evertebrater. Projektledare och koordinator för Svenska artprojektets forskarskoleverksamhet. Docent i Systematik och Biodiversitet. Taxonomiansvarig för fylum Nemertea i Dyntaxa och WoRMS.
Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Växlande arbetsplatser