CV-sida

Magnus Magnusson

magnus_m_135px.jpg
Postdoktor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö

Presentation

I am working with a 4-year FORMAS post doc project called: The Importance of Small mammal Diversity for Human health in Fennoscandia (ISDH).

Main research focus: Disease ecology and small mammal dynamics.

Species included in recent publications: the grey-sided vole (Myodes rufocanus), the bank vole (Myodes glareolus) and the field vole (Microtus agrestis). I am interested in zoonotic diseases, conservation ecology and wildlife education for undergraduate and graduate students.

Main collaborators: Vole, predator and zoonoses group at SLU, Restoration Ecology group at SLU, Rick S. Ostfeld at Cary Institute of Ecosystem Studies, Rolf Anker Ims at Arctic University of Norway and Magnus Evander at Umeå University.

Forskning

Kort beskrivning av ISDH:

Världens ekosystem påverkas snabbt av förändrad markanvändning och klimatförändringar. Flera arter av smådäggdjur på olika platser i Europa har på senare tid minskat vilket kopplats till klimatförändringar och i vissa fall skogsbruk. Smådäggdjur är värddjur för patogener som orsakar allvarliga mänskliga sjukdomar. Sorkfeber är en vanlig sjukdom i norra Sverige och orsakas av Puumalavirus som sprids via värddjuret skogssork (Myodes glareolus). Skogssork har en relativt stabil populationstrend i norra Sverige medan andra samexisterade arter minskat vilket kan leda till att sorkfeber blir vanligare. I flera studier har en hög biodiversitet visat sig vara bra för människors hälsa eftersom patogener i värddjurens populationer får svårt att spridas mellan olika individer till följd av den så kallade utspädningseffekten. Utspädningseffekten förutsäger att när det sker en minskning av arter som inte själva är kapabla att vara smittbärande men som samexisterar med värddjuret så ökar andelen smittade värddjur. I norra Sverige och Norge finns långa tidsserier av smådäggdjur i klimatgradienter från kust till fjäll. Det här projektet är ett gränsöverskridande samarbete mellan ekologer och virologer i olika länder som syftar till att (1) förstå klimatdrivna förändringar i artsammansättning och diversitet av smådäggdjur som (2) kan leda till förändringar i andelen virusbärande skogssorkar och potentiellt (3) förklara geografiska skillnader i sorkfeberförekomst bland människor.

bild1.jpg
Left: Birdwatching at the Västerbotten coast Right: Field work measuring habitat characteristics (Photo: Edward Moss)
image2.jpg
Field plot, a perfect grey-sided vole habitat (Photo: Magnus Magnusson)
bild_2319.jpg
Snap-trapping small mammals (Photo: Magnus Magnusson)
bild_3051.jpg
Norwegian lemming in the Stora Sjöfallet National park (Photo: Magnus Magnusson)
bild_3075.jpg
Grey-sided vole in stone hole habitat in Stora Sjöfallet National park (Photo: Magnus Magnusson)

Publikationer i urval

Title: Declining ecosystem health and the dilution effect
Authors: Hussein Khalil, Frauke Ecke, Magnus Evander, Magnus Magnusson, Birger Hörnfeldt
Date: 2016-08-08 Volume: 6 Number: 31314 Journal: Scientific Reports

Title: Spatial and temporal variation of hantavirus bank vole infection in managed forest landscapes
Authors: Magnus Magnusson, Frauke Ecke, Hussein Khalil, Gert E Olsson, Magnus Evander, Bo Staffan Niklasson, Birger Hörnfeldt
Date: 2015-09-29 Volume: 6 Number: 9:163 Journal: Ecosphere

Title: Evidence for different drivers behind long-term decline and depression of density in cyclic voles
Authors: Magnus Magnusson, Birger Hörnfeldt, Frauke Ecke
Date: 2015-09-23 Volume: 57 Number: 4 Journal: Population Ecology

Title: The Importance of Bank Vole Density and Rainy Winters in Predicting Nephropathia Epidemica Incidence in Northern Sweden
Authors: Hussein Khalil, Gert E Olsson, Frauke Ecke, Magnus Evander, Marika Hjertqvist, Magnus Magnusson, Mikaell Ottosson Löfvenius, Birger Hörnfeldt
Date: 2014-11-12 Volume: 9(11) Number: e111663 Journal: PLoS ONE

Title: Dynamics and Drivers of Hantavirus Prevalence in Rodent Populations
Authors: Hussein Khalil, Birger Hörnfeldt, Magnus Evander, Magnus Magnusson, Gert Olsson, Frauke Ecke
Date: 2014-07-29 Volume: 14 Number: 8 Journal: Vector borne and zoonotic diseases

Title: Red-listed wood-inhabiting fungi in natural and managed forest landscapes adjacent to the timberline in central Sweden
Authors: Magnus Magnusson, Jörgen Olsson, Henrik Hedenås
Date: 2014-06-02 Volume: 29 Number: 5 Journal: Scandinavian Journal of Forest Research

Title: Predicting grey-sided vole occurrence in northern Sweden at multiple spatial scales
Authors: Magnus Magnusson, Arvid Bergsten, Frauke Ecke, Örjan Bodin, Lennart Bodin, Birger Hörnfeldt
Date: 2013-10-06 Volume: 3 Number: 13 Journal: Ecology and Evolution

Title: Spatiotemporal changes in the landscape structure of forests in northern Sweden
Authors: Frauke Ecke, Magnus Magnusson, Birger Hörnfeldt
Date: 2013-08-01 Volume: 28 Number: 7 Journal: Scandinavian Journal of Forest Research


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för vilt, fisk och miljö
Telefon: 090-7868587, 073-0215266
Arbetsbeskrivning: Landscape changes, grey-sided vole, protected areas, aerial photos, network analysis, time-series, fragmentation.
Postadress:
Inst för vilt, fisk och miljö
901 83 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå