CV-sida

Lisa Andrée O'Hara

Presentation

Forskningsintressen:

Spädkalvars hälsa under mjölkutfodringsperioden. Sinkors fruktsamhet, fodereffektivitet och juverhälsa i relation till sintidens längd.

Undervisning

Föreläser och är kursledare för fristående kurser och kurser inom kandidat, masters och agronomutbildningen vid SLU.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Idag rekommenderas att sinläggningen påbörjas ca 10 veckor innan planerat kalvningsdatum så att 8 veckors effektiv sintid kan uppnås men dagens mjölkkor har ofta fortfarande en hög mjölkavkastning när det är dags för sinläggning, vilket ökar risken för mastit och ämnesomsättningsproblem under sintiden och runt kalvning. En senareläggning av sinläggningen medför att avkastningen vid sinläggning blir lägre och därmed ökar förutsättningarna för att den blir skonsammare. Vidare anses belastningen på ämnesomsättningen efter kalvningen minska och fruktsamheten förbättras hos kor med kortare än traditionell sinperiod. Men en kort sinperiod kan minska avkastningen under den kommande laktationen. Men det är oklart hur sintidens längd påverkar kornas hälsa i allmänhet och juverhälsan i synnerhet, samt hur den påverkar mjölkens sammansättning och kvalitet. I denna studie söker vi finna svaren på dessa frågor och om det för vissa individer finns skäl att förorda en kortare sintidsperiod än de 8 veckor som allmänt rekommenderas i dag. Vi undersöker även råmjölkens kvalitet och kalvarnas hälsa i förhållandet till sintidens längd.

Förväntade effekter av en förkortad sinperiod

• energibalansen förbättras under de första veckorna efter kalvning

• mjölkavkastningen, från sinläggning till sinläggning, ökar med kortare sinperiod

• fruktsamheten och juverhälsan förbättras

• fodereffektiviteten, definierad som producerad mjölk i relation till konsumerat foder ökar

• en kort sintid är mindre lämpad för blivande andrakalvare än för äldre kor

• en kort sintid är mer lämpad för kor av SH ras än för SR

• mjölkens (inklusive råmjölken) sammansättning och kvalitet påverkas inte

• högre lönsamhet för mjölkproducenter och en högre mjölkinvägning i Sverige


Kontaktinformation