CV-sida

Leonard Sandin

Leonard Sandin

Presentation

Leonard Sandin är Forskare (Docent) på Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Han jobbar främst i rinnande vatten med frågor rörande restaurering, hydromorfologisk påverkan, klimatförändringar och annan mänsklig påverkan samt miljöövervakning.

Projektledare

  • Nationell miljöövervakning av trendvattendrag (elfiske)
  • FRESHREST -Sötvattenlandskapet förvaltning och restaurering i förändrat klimat
  • Full koll på våra vatten - optimering av miljöövervakning i sötvatten
  • ECOHAB - Förbättring och utvärdering av konnektivitet och habitatkvalité för hållbar vattenkraft
  • Ordförande Swedish Standards Institute (SIS) teknisk kommitté 426 - Biologiska vattenundersökningar
  • Ordförande European Committee for Standardization (CEN) teknisk kommitté 230 -WG24 fiskövervakning

Undervisning

Forskning

  • Skyddande och restaurering av lokal och regional biologisk mångfald
  • Koppling mellan metaekosystemteori och ekologiska vattendragsnätverk
  • Utvärdering av genomförda restaureringsåtgärder i vattendragslandskapet
  • Utveckling av indikatorer och metoder för miljöövervakning och miljömål

Bakgrund

Gästforskare Aarhus Universitet, Institutionen för Biovetenskaper (Danmark).

Marie Curie forskare Aarhus Universitet, Institutionen för Biovetenskaper (Danmark).

Gästforskare Massey Universitet, Institutionen för Ekologi (Nya Zeeland).

Postdoktor Danmarks Miljöundersögelser (Danmark).

Handledning

Peter Carlson, avhandling: “Land use effects on ecological linkages between small streams and their surrounding terrestrial habitats“. Acta Universitatis Agriculturae Suecia, Doctoral thesis 2014:18. (Biträdande handledare).

Emma Göthe, avhandling: “Revisiting the importance of small headwater streams, environmental relationships and stream connectivity: exploring the riverscape for biodiversity”. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Doctoral thesis 2013:09. Swedish University of Agricultural Sciences. (Huvudhandledare).

Jenny Bergfur, avhandling: “Assessing the ecological quality (structure, function, and biodiversity) of running waters using different organism groups - the importance of spatial and temporal scale.” Acta Universitatis Agriculturae Suecia, Doctoral thesis 2007:50. Swedish University of Agricultural Sciences. (Biträdande handledare).

Joakim Dahl, avhandling: “Detection of human-induced stress in streams. Comparison of bioassessment approaches using macroinvertebrates.” Acta Universitatis Agriculturae Suecia, Silvestria vol. 332. Swedish University of Agricultural Sciences. (Biträdande handledare).

Simon Hallstan, licentiat avhandling: “Species distribution models - Biogeographical Applications for Environmental Assessment and Management of Biodiversity”. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Licentiate thesis 2011. Swedish University of Agricultural Sciences. (Biträdande handledare.

Publikationer i urval

Donadi, S., L. Sandin, C. Tamario & E. Degerman. (2019). Country-wide analysis of large wood as a driver of fish abundance in Swedish streams: who benefits and where? Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29: 706-716, doi: 10.1002/aqc.3107

Göthe, E, E., Degerman, L. Sandin, J. Segersten, C. Tamario, C. & B.G. McKie. (2019). Flow restoration and the impacts of multiple pressures on fish communities in regulated rivers.  Journal of Applied Ecology 56: 1687-1702, doi: 10.1111/1365-2664.13413.

Porst, G., M. Brauns, K. Irvine, A. Solimini, L. Sandin, M. Pusch & O. Miler. (2019). Effects of shoreline alteration and habitat heterogeneity on macroinvertebrate community composition, across European lakes. Ecological Indicators 98: 285-296.

Carlson, P.E., McKie, B.G., Sandin, L. & Johnson, R.K. (2016). Strong land‐use effects on the dispersal patterns of adult stream insects: implications for transfers of aquatic subsidies to terrestrial consumers. Freshwater Biology 61 (6), 848-861.

Sandin, L., Schmidt-Kloiber, A., Svenning, J-C., Jeppesen, E. & Friberg, N. (2014). A trait-based approach to assess climate change sensitivity of freshwater invertebrates across Swedish ecoregions. Current Zoology 60: 221-232.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för bevarande
Telefon: +46104784228
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM