CV-sida

Lena Lindelöf

Lena Lindelöf
Lena Lindelöf arbetar bland annat med personalfrågor, betalar fakturor i Palette på institutionen för ekologi. Du hittar henne i Uppsala.

Presentation

Mina arbetsuppgifter:

- Personalfrågor (Primula), t ex anställningar, timarvoden
- Frisk-/sjukvårdsersättningar
- Leverantörsfakturor (Palette)
- LADOK för forskarstuderande

Bakgrund

Jag har arbetat som administratör vid SLU sedan 1980.

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi
Postadress:
Inst för ekologi, Box 7044
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala