CV-sida

Julia Kyaschenko

Julia Kyaschenko
Läs mer om Julia Kyaschenko på engelska.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: +4618672476
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala