CV-sida

Harisa Hasic

Harisa Hasic
Harisa Hasic arbetar med projektekonomi på institutionen för ekologi. Du hittar henne i Uppsala.

Presentation

Jag jobbar med projektekonomi som bland annat innebär:

- upplägg av nya kontrakt

- projektuppföljning

- projektredovisning

- kontrakthantering

- rekvirering/fakturering av kontrakt

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Institutionsekonom vid Institutionen för ekologi; Institutionen för ekologi, gemensam personal/kansli
Telefon: +4618672255
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala