CV-sida

Cecilia Nordström

Cecilia Nordström
Webbpublicerare

Presentation

sdff


Kontaktinformation
Kommunikatör vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Kommunikation
Telefon: +4618672441, +46722032967
Arbetsbeskrivning: Ansvarig för webbplatsen artdatabanken.se och för kommunikation om Dagens natur, rödlistning, Artikel 17, främmande och invasiva arter, naturtyper och ArtDatabankens publikationer.
Postadress:
SLU Artdatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala
Sidansvarig: Cecilia Nordström