CV-sida

Cecilia Nordström

Cecilia Nordström
Webbpublicerare

Presentation

sdff


Kontaktinformation
Kommunikatör vid Artdatabanken; ArtDatabanken, program Kommunikation
Telefon: 018-672441, 072-2032967
Arbetsbeskrivning: Ansvarig för webbplatsen artdatabanken.se och för kommunikation om Dagens natur, rödlistning, Artikel 17, främmande och invasiva arter, naturtyper och ArtDatabankens publikationer.
Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala
Sidansvarig: Cecilia Nordström