NJ-fakultetens nyhetsbrev

Senast ändrad: 13 juni 2019

NJ-fakulteten ger sedan mars 2018 ut ett nyhetsbrev. De produceras och publiceras efter att fakultetsnämnden har haft sina möten. Det ges ut på både svenska och engelska.

Länk till den engelska versionen finns längst upp i nyhetsbrevet.

2019

Nyhetsbreven 2018

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Mårten Granert-Gärdfeldt
Kommunikatör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marten.granert@slu.se, 018-67 16 77, 072-243 85 95