Verksamhetsidé, vision, värdergrund och strategier

Senast ändrad: 17 februari 2017 - slu.se

Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. Grundläggande värderingar är:

  • vetenskaplighet
  • kreativitet
  • öppenhet
  • ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet, saklighet och likabehandling
  • fri åsiktsbildning
  • respekt
  • effektivitet och service 

Läs mer i SLU:s värdegrund (pdf).

Strategier

Läs mer om SLU:s övergripande strategier.


Kontaktinformation

Lena Ousbäck, planeringschef, tel 018-67 22 08, 073-083 1106

Sidansvarig: plan-webb@slu.se