SLU-nyhet

Nytt verktyg för kalkyl

Publicerad: 27 augusti 2020

Nytt verktyg för kalkyl i samband med ansökan till finansiär.

Just nu genomförs tester av ett web-baserat verktyg som stödjer institutionernas upprättande av kalkyler för ansökning om externfinansiering till forskningsprojekt.