Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

PLUS

Under 2020/2021 bedriver SLU ett projekt för att införa systemet PLUS från Hypergene, som erbjuder ett systemstöd för SLU:s institutioner i deras arbete med planering och uppföljning av forskningsprojekt. Systemet PLUS är, när det är fullt utbyggt, en sammanhållen lösning för planering och uppföljning.

Loading…