Rektors inriktningsord

Senast ändrad: 10 mars 2017

Vid presentationen av rapporten den 2 mars 2017 inledde rektor Peter Högberg med bland annat dessa ord om samarbetet mellan UDS och VH-fakulteten:

De flesta av oss är nog överens om att vi måste kunna ordna ett bättre samspel mellan UDS och VH-fakulteten. Däremot finns det skilda åsikter om hur man ska uppnå det och vad som är hindren. Men det viktigaste är inte vad som är fel eller vem som gör fel, utan vad som blir rätt i framtiden.

Många förutsättningar är mycket positiva:

  • Studenterna är fantastiskt ambitiösa och duktiga.
  • Den samlade kompetensen hos lärare, forskare, klinikveterinärer och djursjukskötare är imponerande.
  • De fysiska förutsättningarna, lokalerna och utrustningen är mycket moderna.
  • Intresset för djursjukvård är stort.
  • Därtill har UDS levererat ett positivt ekonomiskt resultat 2016 efter flera dåliga år.

Det som står i vägen för en progressiv utveckling är framför allt att samspelen mellan de olika aktörerna inte fungerar. Utredningen, som Bengt Gerdin och Tarja Onegård har presenterat, fokuserar på det.

Vill vi framåt och bli bättre, måste alla bidra till att den fortsatta processen blir fruktbar. Ni kommer att få tillfälle att beskriva det ni tror på, men måste också vara beredda på att lyssna och att försöka förstå andras synpunkter. Det kommer inte att bli fråga om en ensidig vinst för den ena eller andra sidan, utan om att alla långsiktigt tjänar på lösningar som handlar om gemensamma mål och samförstånd.

Vi kan få en långt bättre arbetsmiljö, och en effektiv djursjukvård, som samtidigt är den välfungerande basen för grundutbildning och forskning i absolut världsklass.

Det är en fråga om att vilja, men också att vara beredd på att både ge och ta för att nå dit.