7. Arbetsmiljö

Senast ändrad: 05 oktober 2021

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

Arbetsmiljöpolicy, 2018-04-17

Friskvårdspolicy, 2017-06-07

Värdegrund för SLU, 2013-06-20

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

4. Riktlinjer

Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på institution/motsvarande, 2010-12-20

Riktlinjer vid kränkande särbehandling, 2016-08-30

Riktlinjer vid misstanke om att en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, 2019-05-07

Riktlinjer för ensamarbete, 2012-01-30

Riktlinjer för sällskapsdjurs vistelse på arbetsplatsen, 2011-06-20

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

6. Anvisningar och instruktioner