2. Forskning och utbildning på forskarnivå

Senast ändrad: 21 juli 2022

1. Måldokument och strategier

Ramverk för kvalitetssäkring av forskning och miljöanalys, 2022-06-13

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, 2016-12-21

VH-fakulteten

Ramprogram för forskning på häst, 2011-06-21

Ramprogram för forskning om hund och katt, 2011-06-21

Ramprogram för tillämpad forskning om livsmedelsproducerande djur, 2009-12-21

 2. Policyer

Policy för vetenskaplig publicering, 2020-08-26

Policy för användning av djur inom forskning och utbildningen vid SLU, 2020-03-25

Policy för immateriella rättigheter, 2017-09-28

Studentinflytande vid SLU, 2014-12-08

S-fakulteten

Policy för temaforskningsprogram S-fak 2007-11-08

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

NJ-fakulteten

Regler för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (Epok), 2010-11-23

Ämnen för forskarutbildning vid NL-fakulteten 2009-12-16

Instruktion för styrgruppen för långliggande försök, 2009-02-03

S-fakulteten

Instruktion för årliga samråd inom närliggande ämnesområden vid fakulteten för skogsvetenskap

Ämnesområden, 2017-01-01 

Forskarutbildningsämnen vid S-fak, 2005-11-02 

4. Riktlinjer

Riktlinjer för stipendier, 2022-01-12

Riktlinjer för karriärbidrag, 2020-11-11

Tillfällig anpassning av Riktlinjer för utbildning på forskarnivå (210614)

Tillfälligt undantag från Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 2020-12-02

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå 2019, 2018-12-18

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå från 1 juli 2018, 2018-04-25

Riktlinjer för hantering av forskningsinfrastruktur, 2015-05-11

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå från 1 juli 2015, 2015-06-15

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå från 1 januari 2013, 2012-10-08

Riktlinjer om förfarande vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet, 2011-03-07

LTV-fakulteten

Riktlinjer för forskarutbildningen vid LTJ-fakulteten, 2010-10-12

NJ-fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, 2010-02-17

Policydokument för TEMA-forskning vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, 2009-12-16

Riktlinjer för anställning av adjungerade lärare och gästlärare,
2007-03-21

Forskningsstöd till unga forskare, 2005-09-20

S-fakulteten

Principer för bidrag till konferenser, 2017-09-08

Förlängning av anställning för doktorander med förtroendeuppdrag S-fak, 2012-11-08

Riktlinjer för forskarutbildningen vid S-fak , 2010-12-14

Startbidrag till nytillträdande professorer S-fak, 2007-11-08

Ökad ersättning för forskarutbildningskurser S-fak, 2008-02-12

VH-fakulteten

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid VH-fakulteten, 2011-02-02

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

NJ-fakulteten

Riktlinjer för gästforskarprogrammet vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (Aug T Larsson), 2011-05-03

6. Anvisningar och instruktioner

Anvisningar för kvalitetssäkring av forskning och miljöanalys, 2022-06-13

Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU, 2018-02-27

NJ-fakulteten

Prolongering för doktorander med förtroendeuppdrag, 2016-07-01

Närmare anvisningar för utvärdering av TEMA-forskningsprogram, 2009-12-16

S-fakulteten

Mall för uppdrag till fakultetsprofessorer inom S-fak, 2007-05-30