17. Säkerhet och informationssäkerhet

Senast ändrad: 09 maj 2022

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

Säkerhetspolicy för SLU, 2014-05-06

Policy för strategiskt känsliga produkter, 2022-05-03

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

Delegation Säkerhetschef, 2019-11-27

4. Riktlinjer

Riktlinjer för krishantering och krisorganisation vid SLU, 2016-02-16

Riktlinje för rapportering av säkerhetspåverkande IT-incident SLU ua, 2016-02-10

Beslut om Riktlinje för rapportering av IT-incidenter SLU ua, 2016-02-10

Riktlinjer för strålsäkerhet, 2014-03-31

Riktlinjer för exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter vid SLU, 2022-05-09

Informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet, 2015-05-18

Riktlinjer för informationssäkerhetsklassning, 2015-05-18

Beslut Riktlinjer för informationssäkerhetsklassning, 2013-02-04

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

6. Anvisningar och instruktioner

Instruktion åtkomsthantering av system, 2019-11-07

Anvisning för hantering av skyddade personuppgifter för anställda och studenter, 2019-10-08

Anvisning för kontinuitetsplanering ur ett informationssäkerhetsperspektiv, 2019-07-01

Anvisningar och råd för chefer vid olycka eller kris, 2016-01-25

Skyddsnivå utifrån informaitonssäkerhetsklassning, 2015-11-05

Övernattningsregler i SLU:s lokaler, 2014-11-11

Instruktioner vid hot, 2014-11-01

Instruktioner och råd vid besök hos mark- eller djurägare (hembesök), 2014-02-19

Utrymningsansvar samlingslokaler (002), 2014-09-02

Instruktion för riskhantering (v 1.0), 2014-01-14

Instruktion för informationssäkerhetsklassning, 2014-12-18