14. Miljö

Senast ändrad: 09 maj 2022

1. Måldokument och strategier

Miljömål, handlingsplaner och uppföljning (Edda-id SLU-187)

2. Policyer

Miljöpolicy för SLU (Edda-id SLU-77)

Policy för strategiskt känsliga produkter (Edda-id SLU-2016)

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

Beskrivning av SLU:s verksamhet (Edda-id SLU-208)

Förteckning SLU:s verksamheter (Edda-id SLU-68)

Organisationsstruktur, roller och ansvar i miljöarbetet (Edda-id SLU-126)

4. Riktlinjer

Verksamhetsrutiner

Rutiner syftar till att säkerställa att lagar och andra krav efterlevs, samt att förebygga och minska miljöpåverkan genom att beskriva det mest miljöeffektiva arbetssättet. Uppföljning av hur rutinerna efterlevs sker vid interna och externa revisioner. Då kan exempelvis revisorn gå ut i verksamheten och intervjua medarbetare för att se om de följer rutinerna.

SLU-gemensamma för alla medarbetare

SLU-gemensamma för miljösamordnare

Verksamheters lokala rutiner

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Intern miljö- och kvalitetsrevision vid SLU (Edda-id SLU-127)

Övergripande planering interna miljö- och kvalitetsrevisioner (Edda-id SLU-68)

6. Anvisningar och instruktioner

Anmälan och hantering av miljöärenden (Edda-id SLU-105)

Riktlinjer för exportkontroll och icke-spridning av strategiskt känsliga produkter vid SLU (Edda-id SLU-1979)