12. Lika villkor/likabehandling

Senast ändrad: 15 april 2020

1. Måldokument och strategier

Åtgärdsplan för  jämställdhetsintegrering, 2018-05-22

2. Policyer 

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

4. Riktlinjer

Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student, 2018-10-23

Riktlinjer vid misstanke om att en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier, 2019-05-07

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Plan för lika villkor

VH-fakulteten

VH-fakultetens plan för lika villkor, 2018-12-13

S-fakulteten 

S-fakultetens plan för lika villkor, 2015-03-09

NJ-fakulteten

NJ-fakultetens strategi för lika villkor

LTV-fakulteten

Handlingsplan för lika villkorsarbetet vid LTV-fakulteten 2019-2020

6. Anvisningar och instruktioner

Sidansvarig: HRADM@slu.se