11. Kommunikation och media

Senast ändrad: 13 augusti 2019

1. Måldokument och strategier

Kommunikationsplan/strategi för LTV-fak 2017-2020, 2017-02-08

Kommunikationsstrategi för SLU, 2014-06-16

Strategi för sociala medier, 2019-04-25

2. Policyer

Språkpolicy, 2016-06-21

Kommunikationspolicy för SLU, 2014-06-16

Bild- och videopolicy för SLU, 2019-06-17

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

4. Riktlinjer

Varumärkesmanual för SLU, 2019-05-07

Riktlinjer för SLU:s varumärkesarkitektur, 2019-03-19

Riktlinjer för sociala medier, 2018-06-19

Varumärkeslöfte och kärnvärden för SLU, 2017-12-19

Språkliga riktlinjer, 2016-06-21

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

6. Anvisningar och instruktioner

Anvisningar för SLU:s varumärkesarkitektur, 2019-03-20

Anvisningar för märkning av SLU:s arbetskläder, 2017-10-04

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se