10. IT och tele

Senast ändrad: 30 oktober 2018

1. Måldokument och strategier

2. Policyer

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut 

4. Riktlinjer

Riktlinjer för användande av telefon vid SLU, 2016-09-07

Riktlinjer för SLU:s Active Directory, 2016-07-01

Riktlinjer för dimensionering av WAN-förbindelser, 2015-12-04

Riktlinjer för användande av programvara vid SLU, 2014-03-14

Riktlinjer för användande av SLU:s datornät, 2014-03-01

 

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument 

6. Anvisningar och instruktioner