1. Visioner och strategier av övergripande karaktär

Senast ändrad: 03 oktober 2022

1. Måldokument och strategier

Vision och verksamhetsidé för SLU, 2020-11-05

SLU:s strategi 2021-2025, 2020-09-24

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, 2016-12-21

Gemensamma verksamhetsstödet

Strategi för SLU:s gemensamma verksamhetsstöd, 2021-12-16

LTV-fakulteten

LTV-fakultetens strategi 2021-2025

NJ-fakulteten

NJ-fakultetens strategi 2021-2025, 2020-12-09

Komplement till NJ-fakultetens strategi 2021-2025

S-fakulteten

S-fakultetens strategi 2021-2025, 2020-12-16

VH-fakulteten

VH-fakultetens strategi 2021-2025, 2020-12-16

2. Policyer 

Språkpolicy, 2016-06-21

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut 

4. Riktlinjer

Riktlinjer för strategiprocess och verksamhetsplanering, 2019-10-08

Riktlinjer för SLU:s varumärkesarkitektur, 2019-03-19

Varumärkeslöfte och kärnvärden för SLU, 2017-12-19

Språkliga riktlinjer, 2016-06-21

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU, 2012-10-01 

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

VH-fakulteten

VH-fakultetens verksamhetsplan 2021, 2021-04-29

6. Anvisningar och instruktioner

Anvisningar för SLU:s varumärkesarkitektur, 2021-03-05


Kontaktinformation

miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12