Lagar och andra författningar

Senast ändrad: 22 juni 2022

Verksamheten vid SLU styrs av lagar, förordningar och andra författningar. Här hittar du ett urval av dem.


Kontaktinformation

SLU:s jurister nås via e-postadressen juridik@slu.se eller på telefon enligt nedan.

Lennart Jonsson, chefsjurist, 018-67 22 71

Sebastian Bromander, universitetsjurist med särskilt ansvar för Nagoyafrågor, 018 – 67 17 60

Anna Jarmar, universitetsjurist, 018-67 22 75

Henrik Leffler, universitetsjurist, 018-67 20 75

Simon Åkerblom, universitetsjurist med särskilt ansvar för digitaliserings- och dataskyddsfrågor, 018 – 67 20 42