Styrande dokument

Senast ändrad: 11 oktober 2022

Eftersom SLU är en myndighet styrs vi av regeringen. Styrningen utövas genom externa styrande dokument som lagar, förordningar, regleringsbrev och uppdrag.

För att omsätta regeringens avsikter i praktiken har SLU också interna styrande dokument. De används för verksamhetsmässig och ekonomisk styrning. Exempel på interna styrande dokument är verksamhetsplaner och delegationsordningar.


Kontaktinformation

miika.wallin@slu.se, 018-67 22 88, 070-653 08 12