Medarbetarwebben

Rekrytering av ny rektor

Under 2019, preliminärt den 1 juli 2019, kommer SLU att få en ny rektor. Rekryteringsarbetet pågår för fullt, här kan du följa processen.