Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM)

Senast ändrad: 06 september 2022

Avdelningen har till uppgift att tillhandahålla kostnadseffektiva, anpassade och väl fungerande servicetjänster samt att vägleda och kompetensstödja SLU i miljö- och säkerhetsfrågor.

Organisatoriskt är avdelningen uppdelad enligt följande:

SSM har tillsammans med SLU Lokaler samlat hela sitt tjänsteutbud i en tjänstekatalog. Tjänstekatalogen ger en helhetsbild över alla de tjänster som idag tillhandahålls eller kan tillhandahållas till hela SLU. Tjänsterna är indelade i fem tjänsteklasser (grupper) för att tydliggöra utbudet. SSM erbjuder två typer av tjänster. Det är standardtjänster och tilläggstjänster. Tilläggstjänster är alltid kopplade till en specifik standardtjänst. I tjänstekatalogen hittar du en sammanställning över alla standardtjänsterna.

Länken till tjänstekatalogen hittar du längre ned på sidan.

SSM:s tjänsteutbud är inte statiskt utan utvecklas och förändras allt eftersom SLU:s verksamhet förändras. Det innebär att SSM:s tjänstekatalog är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras med nya eller förändrade tjänster.

Tjänsteutbudet är indelat i sex verksamhetsområden. Mer information om dessa och kontaktuppgifter till ansvariga chefer hittar du under respektive verksamhetsområde.

Specifik information om våra produkter och tjänster hittar du via arkivmenyn ovan under rubrikerna "VERKTYG" eller "STÖD OCH SERVICE". Via dessa sidor kan du också göra beställningar eller komma i kontakt med våra ämnesexperter.


Kontaktinformation

Avdelningen för service, säkerhet och miljö, ledning gemensamt
Johanna Sennmark
, tf avdelningschef
johanna.sennmark@slu.se, 018-67 15 85